PROJEKT

Syftet med projektet Culture Overload är att stärka den flerkulturella identiteten, lyfta berättelser och skapa en plattform för erfarenhetsutbyte mellan flerkulturella ungdomar från tre nordiska länder: Sverige, Norge och Danmark.

Vad har kvinnor i olika delar av världen för relation till sin kropp? Hur förändras denna när man migrerar? Vad händer i mötet?

Maxamixen is a project aimed at developing drama exercises which multilingual and monolingual children can take part in together. Two multilingual productions are also parts of the wider project; “Callamilo & nattens port” and “Hjältinnen av Basra”.

Är ett undersökande projekt om hur scenkonstbranschen kan nå och tilltala en vuxen fler kulturell och flerspråkig publik. Teater Jalada vänder sig till vuxna och intervjuar målgruppen för att få svar på hur vi kan locka en ny publik till teatern så att publiken speglar demografin i staden och regionen.