CULTURE OVERLOAD

Syftet med projektet Culture Overload är att stärka den flerkulturella identiteten, lyfta berättelser och skapa en plattform för erfarenhetsutbyte mellan flerkulturella ungdomar från tre nordiska länder: Sverige, Norge och Danmark.

 

Samarbeten

I samarbete med :Mino och ZeBu teatern (DK), Algeriska föreningen (NO) och Flamman (SWE).

Ges med stöd av: Malmö Stad, Kulturrådet, Sveriges författarfond, Nordisk kulturfond & Nordisk kulturkontakt

Workshops:

Projektet har växt fram ur internationella intervjuer och workshop serier med 30 skandinaviska ungdomar.

Föreställningen:

Culture Overload är en visuell teaterföreställning som tar avstamp i skandinaviska ungas verkliga erfarenheter av att växa upp i en annan kultur än sina föräldrars, i ett samhälle som från början inte anses vara ens eget och blivit klassad som ”andra generationens invandrare”.