Skapande Skola

Broschyr för 2024 - 2025

För läsåret 2024-2025 erbjuder vi liveföreställningar som Ammi Darwish 2, The Queen of Curves och The Moon Inside Me. Dessutom har ni möjlighet att boka våra planerade produktioner för 2024, nämligen Majblommans taggar och Berättelsen om den första som berättade en berättelse.

Här kan du ladda ner broschyren för Skapande Skola 2024-2025 och få mer information.

Teater Jaladas broschyr

Teater Jalada

Teater JaLaDa är som enda teatergrupp i Sverige specialiserade på flerspråkiga föreställningar för barn och unga. Genom att blanda och mixa språk, stilar och kulturella influenser i våra produktioner vill vi bidra till en ökad tillgänglighet och inkludera fler i teaterhändelsen. Med våra föreställningar vill vi skapa nyfikenhet, empati och förståelse för varandra olika erfarenheter och levnadssituationer och väcka tankar om identitetsskapande och tillhörighet.

Skapande Skola

Många barn som lever i Sverige är flerspråkiga. I dagens grundskola talas ca hundrafemtio språk förutom svenska. Att blanda och växla språk är en naturlig del av många barns vardag. Fortfarande finns dock svårigheter och missförstånd kopplade till flerspråkighet som kan försvåra barns möjligheter att utveckla och använda alla sina språk. Hinder som diskriminering utifrån språk och bakgrund förekommer och vissa språk värderas lågt både av dess modersmålstalare och av samhället. Dessa tendenser vill vi motverka med skapande skola-samarbetet.

Våra samarbeten är uppbyggda i fyrstegsraketer

● Första steget är att eleverna ser en av våra föreställningar.

● Andra steget börjar direkt efter föreställningen. Efter Tyst, Hjältinnan av Basra och Culture Overload samtalar ensemblen med eleverna om föreställningarnas olika teman.

● Tredje steget är en workshop (sker klassvis-1 tim) som leds av skådespelare/dramapedagoger från Teater JaLaDa. I övningar förenas kunskapen kring flerspråkiga barns utveckling med dramapedagogiska metoder. Teamet, som under 2018 arbetat med att ta fram och utveckla övningarna, har bestått av utbildade skådespelare, regissörer, musiker, projektledare från Teater JaLaDa, med stöd från sakkunniga pedagoger och forskare genom språkutveckling hos flerspråkiga barn. Övningarna har sedan testats och utvecklats med hjälp av 483 barn och 33 pedagoger från förskolor och grundskolor i Malmö, Lund, Eslöv, Sjöbo, Kävlinge och Helsingborg.

● Fjärde steget är en handbok för lärare som ger dig verktyg att på egen hand kunna jobba vidare i klassen. Med handboken, MaxaMixen, vill vi ge pedagoger och andra som jobbar med barn i flerspråkiga miljöer verktyg för att utveckla flerspråkighet i verksamheten. Övningarna är utformade på ett sätt som inkluderar alla barn oavsett språktillhörigheter. Vissa kommer ni att känna igen som anpassningar av redan befintliga lekar-andra är helt nya innovationer.

Kontakt

Har du frågor kring vårt Skapande skola program eller workshops.
Vänligen hör av dig till:

Mathilde Auclair, Producent
079-34 70 728
mathilde@jalada.se