Vad vill ni se?!

Att nå “Den andra publiken”.

Samtal och Intervjuar…… Mer info!

Testföreställningen………….Mer info!

Resultat rapport… …………….Mer info!

VAD VILL NI SE ?! Är ett undersökande projekt om hur scenkonstbranschen kan nå och tilltala en vuxen fler kulturell och flerspråkig publik. Teater Jalada vänder sig till vuxna och intervjuar målgruppen för att få svar på hur vi kan locka en ny publik till teatern så att publiken speglar demografin i staden och regionen.

I kultursektorn finns det en stark självbild av öppenhet men majoritetskulturen är dominerande även om många betonar att kulturell mångfald är viktig och att de vill bli bättre på att arbeta med mångfaldsfrågor. Scenkonstbranschen präglas av en stark slutenhet och homogenitet. I Sou 2007:91:21 står att läsa: ”Institutionerna anklagas för att vara exkluderande genom att reproducera normer av ”svenskhet” och ”vithet”. Enligt detta perspektiv fungerar inte teater som en nyckel utan som en port som stänger ute. Det som stängs ute är ”samhället”.

Kultur

I samband med en teaterfestival vi anordnade tillsammans med flera föreningar hösten 2019 på Teater Jalada/Nydala teatern märkte vi att det finns ett stort intresse av att ta del av kultur och scenkonst från en publik som är födda utomlands eller födda i Sverige med en eller två föräldrar födda utomlands. Vi hade besökare från hela Skåne och Köpenhamn och insåg att den flerkulturella/språkiga vuxna kan nås om man bjuder på något som tilltalar.

Men vad var det egentligen som lockade under festivalen? Varför flerkulturella/språkiga inte är en stor del av scenkonstpubliken handlar alltså inte bara om språkbarriärer, sociala hinder osv utan också om det konstnärliga innehållet, formen, regi & skådespeleri stillar. Nu vill vi veta vad flerkulturella/språkiga vuxna helst vill se?

Med stöd av: Malmö stad & Region skåne. I samarbete med ABF och flertal föreningar i Skåne.