Vad vill ni se?!

Att nå “Den andra publiken”.

intervjuer och samtal…

Intervjufrågorna med mållgruppen handlade bl.a om vad de ville se för typ av scenkonst, vilken form, genre, vilken typ av skådespelare/skådespeleri, vilka berättelser, teman och stilar de tyckte om, vilket språk de tyckte att föreställningen skulle vara på osv.

Deltagarna i projektet har varit aktiva medlemmar från olika föreningar, vuxenutbildningar på olika Folkhögskolorna samt specialister inom olika områden för scenkonst såsom: författare, skådespelare, konstnärer och filmare. a