Simona Dumitriu

Producent

Performances:

Om Simona:

Simona Dumitriu är kulturproducent, konstintendent och pedagog. Hon är verksam i Malmö men jobbade även i Lund (som intendent för offentlig konst på Lunds konsthall) och i Göteborg (som internationell koordinator på Konstepidemin). Ytterligare är hon medlem i konstgruppen UNICORN Artists in Solidarity som organiserar ett välkänt lokalt konstnärsresidens program, vandringar, föreläsningar och läsecirklar. Tidigare har hon jobbat som curator och programproducent på Skånes konstförening i Malmö. Innan att flytta till Malmö startade och koordinerade hon Platforma Space, ett stor konstnärskollektivdriven project space inom MNAC / National Museum for Contemporary Art i Bukarest (2011-2015). Som pedagog är hon erfaren att arbeta med samtidskonst och performance, och tror på konstens sociala roll med att belysa orättvisor.

 

Contact:

producent@jalada.se