mozstammen

 

mozstammen

Genom berätteri och på flera språk undersöker vi i moZStamman om människan borde samexistera med andra om man vill leva i fred?

moZStammen är en berättelse (fabel) om längtan att leva i fred och harmoni, om trygghetens grundläggande utgångspunkter och om samverkan. Liksom på de klassiska persiska och arabiska sagornas tid är detta lika viktigt i dagens Sverige och i världen i stort.

På en liten ö lever apan Maimon och sköldpaddan Lakpusht. Maimon leker och skojar hela dagarna medan Lakpusht jobbar omsorgsfull för att överleva. Trots att de är de enda byborna på ön grälar de jämt och ständigt. Tills den dag då de finner sig själva i trängande behov av varandras hjälp. Genom ”berättarens” intervention uppnår de lösningen och upptäcker att de behöver varandra om de vill leva i fred och säkerhet på ön. 

Persiska, arabiska och svenska blandas till en helhet i föreställningen som kan förstås av alla. 

Målgrupp: Från 3 år